Türk Birleşik Devletleri Yolda

'Türk Birleşik Devletleri' yolda: 180 milyon 'askeri' ve 'siyasi' açıdan tek ülke!

Toplam 1 trilyon doları aşkın hizmet ve mal üreten, 180 milyonluk nüfusa sahip üyesi bulunan Türk Devletleri Teşkilatı, askerî ve siyasi açıdan tek ülke hâline geliyor.Birçok Türk devlet başkanları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla geçen hafta Özbekistan'da yapılan Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi’nin sonuç bildirisi yayınlandı.
180 milyonluk birliğin ortak kararla imzaladığı bildiride en çarpıcı karar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Türk dünyasının parçası olarak görüldüğü ve KKTC’nin TDT gözlemci statüsünün memnuniyetle karşılandığıydı. Bu karar tanınmadan önceki son adım olarak değerlendiriliyor.

KAPSAMLI İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK

Bildiri, üye ülke Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve  Özbekistan cumhurbaşkanları tarafından imzalandı. Semerkant Bildirisi’nde, liderlerin Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyinin kurulmasına ilişkin Nahçıvan Anlaşması’nın amaç ve ilkeleri doğrultusunda işbirliği ve dayanışmayı derinleştirme ve genişletme konusundaki taahhütleri vurgulandı.
Türk halklarının ortak tarihi, dili, kültürü, gelenekleri ve değerleri temelinde, TDT’nin çok taraflı kapsamı dahilinde işbirliğini daha da derinleştirme ve genişletme konusundaki kararlılıklarının tekrarlandığı bildiride, Türk devletlerinin bağımsızlıklarından bu yana kaydettikleri dikkate değer siyasi ve sosyo-ekonomik ilerlemesini takdir ettikleri kaydedildi.

TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ KORUNACAK

Bildiride, TDT üye ve gözlemci ülkelerin özellikle egemenlik, toprak bütünlüğü ve uluslararası düzeyde kabul gören sınırların dokunulmazlığı ve iç işlerine müdahale etmeme hususlarına saygı başta olmak üzere, uluslararası hukukun genel kabul görmüş norm ve ilkeleri uyarınca, üye ülkelerin güvenliği ve istikrarını güçlendirmenin hedeflendiğine işaret edilerek ticaret, ulaştırma, yatırım ve bölgesel bağlantı ile ilgili girişimlerin teşvik edilmesi yoluyla ekonomik işbirliğinin geliştirilmesini amaçlayan ortak çabalarının sürdürülmesinin son derece önemli olduğu vurgulandı.

İSTİŞARE MEKANİZMASI KURULUYOR

Teşkilatın, Türk dünyasının değerlerini ve çıkarlarını, bölgesel ve uluslararası alanda daha fazla destekleme rolünü geliştirme konusundaki kararlılıkları; üye ülkeler arasında güçlendirilmiş bir tutum geliştirmek amacıyla, TDT çerçevesinde Türk dünyasının çıkarlarını etkileyen bölgesel ve uluslararası konularda istişarelerde bulunmanın önemi belirtildi.

Bildiride, tarih boyunca Türk medeniyetinin gelişmesindeki önemli rolü, bilimsel, manevi veya dinî şahsiyetlere ve eğitimcilere ev sahipliği yapması, Türk dünyasının siyasi, ticari, bilim ve kültür merkezleri olarak hizmet etmiş olması hususlarını göz önünde bulundurarak, Semerkant’ı “Türk Dünyası Medeniyet Başkenti” ilan ettikleri kaydedilerek, “Kıbrıs Türklerini, Türk dünyasının parçası olarak gördükleri ve KKTC’nin TDT gözlemci statüsünü memnuniyetle karşıladıkları” vurgulandı.

Türk Birleşik Devletleri Yolda
Türk Birleşik Devletleri


------------------
Haber (Elazığ Haber) | Google SEO (akblog.net)

Yorum Gönder

Yorumlarınızı bekleriz.

Daha yeni Daha eski